B&B POLYGRAFIE s.r.o.

Sídlo:

Suchovrbenské náměstí 2724/7
370 06 České Budějovice

Kancelář:

L. B. Schneidera 569/3
370 01 České Budějovice

obchod/zavinac/bbpolygrafie.cz

Team B&B Polygrafie

Gabriela Barešová

Tel: +420 775 992 728

Jana Barešová

Tel: +420 608 409 236

Tomáš Bareš

Tel: +420 602 414 175

Karolina Balážová

Tel: +420 608 842 400

 

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se B&B POLYGRAFIE s.r.o., se sídlem Suchovrbenské nám. 2724/7, 370 06 České Budějovice, IČ 28157397, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Email, Jméno, 10 let. Tyto údaje zpracováváme za účelem komunikace se zákazníky a příprava cenové kalkulace.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email tomas@bbpolygrafie.cz nebo na sídlo naší společnosti: B&B POLYGRAFIE s.r.o., Suchovrbenské nám. 2724/7, 370 06 České Budějovice.

Kontaktujte nás!