Co je to polygrafie?

Obor polygrafie je dynamicky se rozvíjejícím oborem, ve kterém se adaptují stále nové technologie výroby. Vedle zavedených technologických postupů alternují technologie nové a je vždy nutné zvážit s ohledem na požadovanou kvalitu a výslednou cenu, jaký technologický postup bude pro daný případ nejvhodnější.

Za tímto účelem aktivně sledujeme nové výrobní postupy a technologie, abychom naším klientům dokázali nabídnout optimální řešení.


B&B Polygrafie?

Společnost B&B POLYGRAFIE s.r.o. vznikla za účelem vytvoření společnosti nabízející poskytnutí maximálního rozsahu služeb a souvisejících produktů v oboru polygrafie, ve kterém se pohybujeme více než 20 let. Naším cílem je klientům nabídkou komplexní rozsah dostupných technologií tak, aby pro výsledný produkt bylo zvoleno vždy nejvhodnější řešení s vyváženým poměrem mezi kvalitou a cenou produktu. Základním kamenem úspěšné spolupráce je komunikace a proto klademe vysoký důraz na osobní přístup při vývoji a grafickém návrhu výrobků, které jsou nám svěřeny ke zpracování naším klientem. Samozřejmostí je osobní účast při zkušebním tisku, při výrobě nového produktu i při zaváděcích testech ve výrobě klienta, aby byla maximálně garantována požadovaná kvalita finálního výrobku.

 

  Naše služby